شهید شاه خسرو، ازولسوالی اشکمش ولایت تخار، در سال 1395 زمانی که دانشجوی رشته حقوق دانشگاه تخار بود، به عضویت روند سبز افغانستان (رسا) درآمد. او جوانی با تعهد و انگیزه بود و پس از عضویت، به لوای سبز ولایت تخار پیوست. شاه خسرو در تمامی فعالیت‌ها و اقدامات روند سبز افغانستان در ولایت تخار به صورت رضاکارانه سهم مؤثر و فعال داشت. او در شرایط دشوار در جبهه مقاومت برای دفاع از حیثیت و هویت مردم خود به دفاع و مبارزه برخاست و مسیرهای سخت و پرخطر خوست‌ها، اشکمش و ورسج را پیمود تا اکمالات را به سنگرهای مقاومت برساند. طی پنج ماه، بدون وقفه، شبانه‌روز با روحیه بلند اخلاص و فداکاری تلاش کرد. در روز یکشنبه ۱ جوزا ۱۴۰۱، هنگام بازگشت از سنگر شهید عزیز وفا، در منطقه شش بند میان ولسوالی‌های اندراب، جلگه و نهرین، توسط دشمن به اسارت درآمد. پس از شکنجه وحشیانه، توسط جلادان خونریز طالبان، تیرباران و به شهادت رسید. شاه خسرو از خود آرمان‌هایی چون دفاع از وطن و هویت مردمش به یادگار گذاشت و ویژگی‌های فردی او شامل شجاعت، فداکاری و تعهد به اهداف ملی بود.

شهید عبدالخالد میرزایی، فرزند محمد سالم، در سال 1369 خورشیدی، در روستای فندقستان ولسوالی سیاه گرد ولايت پروان،…

شهید انجنیر امین فرزند غلام بهاوالدین، متولد سال ۱۳۴۱ خورشیدی در روستای عمرض ولسوالی حصه اول، ولایت پنجشیر…

اخبار جهان

گزارش های خبری – مطبوعات

ما را تعقیب کنید!
fa_AF(فارسی (افغانستان